WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Wysyłka biletów:
Bilety w formie elektronicznej będziemy wysyłać niezwłocznie po dokonaniu i zweryfikowaniu płatności za rezerwację na adres e-mailowy, podany przez Państwa przy rejestracji. W przypadku, gdyby nie dotarł on do 10 kwietnia br., prosimy o pilny kontakt na biuro@milewskipartnerzy.pl.

Lokalizacja:
HOTEL GROMADA AIRPORT, Warszawa

Strój:
Sugerujemy strój biznesowy lub swobodny elegancki. Prosimy, byście ubrali się Państwo wygodnie.

Wstęp:
Wejście na salę będzie możliwe wyłącznie za okazaniem ważnego biletu.
Podczas rejestracji każdy z uczestników otrzyma specjalną opaskę na rękę. Prosimy, by przez oba dni trwania kongresu pozostała ona na Państwa ręku. W przypadku zgubienia opaski - za wydanie nowej - uczestnikowi zostanie naliczona opłata w wysokości 10 złotych.

Rejestracja:
Rejestracja rozpocznie się 29 kwietnia 2016 roku (piątek), o godzinie 8:00. Jest ona obowiązkowa dla każdego uczestnika.
Ponieważ obserwujemy duże zainteresowanie eventem i spodziewamy się pełnej sali, prosimy o wcześniejszy przyjazd tak, by zdążyć się zarejestrować. Osoby, które się spóźnią, będą mogły wejść na salę dopiero podczas pierwszej zaplanowanej przerwy.

Organizacja:
Kategoria biletu (General/ VIP / Diamond) wskazuje sektor, w jakim na widowni można zająć miejsce.

Tłumaczenie:
Jeżeli zamawiali Państwo tłumaczenie, prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości, abyśmy mogli wydać odbiornik. Ze względu na konieczność zamówienia odbiorników do tłumaczenia, może nie być możliwości dokupienia tłumaczenia na miejscu. Cena zakupu tłumaczenia w dniu rozpoczęcia seminarium będzie wynosić 400 zł.

Posiłki:
W trakcie trwania kongresu zaplanowane są: przerwa obiadowa i przerwy kawowe.
Organizatorzy nie zapewniają posiłków w cenie biletu.

Nagrywanie i filmowanie:
Filmowanie i nagrywanie podczas kongresu jest zabronione.

Działania reklamowe:
Przed kongresem, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu, obowiązuje całkowity zakaz
dystrybucji jakichkolwiek form reklamowych przez uczestników szkolenia (w szczególności ulotek reklamowych). Nie wolno też oferować zniżek dla uczestników na inne wydarzenia oraz prowadzić innych działań, mających na celu dystrybucję jakichkolwiek ofert na terenie, jak i w obrębie obiektu, bez pisemnej zgody Organizatora.
Nie zastosowanie się do powyższego będzie miało konsekwencje prawne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu TYLKO DLA ORŁÓW.
Zasady uczestnictwa w imprezach, organizowanych przez firmę Milewski & Partnerzy.

Zobowiązania:
Składając zamówienie, potwierdza Pan/Pani, że zapoznał się z naszym regulaminem (dostępnym na stronie www.tylkodlaorlow.pl) oraz, że zamówienie wraz z niniejszym regulaminem tworzą formalną umowę pomiędzy stronami.

Czas i miejsce:
Opłata za uczestnictwo w naszym kongresie upoważnia Pana/Panią do:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia oraz lokalizacji kongresu bez podania przyczyn. Przy czym:
Opłaty:
Płaci nam Pan/Pani za uczestnictwo w kongresie w formie jednorazowej opłaty przy składaniu zamówienia - bez potrąceń, odliczeń i roszczeń. Jeśli płatności nie zostaną uregulowane w terminie, bilet wstępu może ulec unieważnieniu, bez prawa zwrotu i refundacji kosztów.

Sprzedaż i odsprzedaż biletów:
Bez uprzedniej zgody Milewski & Partnerzy zabrania się:
Jeśli bilet zostanie sprzedany, odsprzedany lub przekazany z naruszeniem powyższych zasad, może ulec unieważnieniu bez prawa zwrotu pieniędzy, a jego okaziciel może zostać pozbawiony prawa wstępu na kongres.


UWAGA:
Odsprzedaż biletów w pewnych przypadkach może podlegać przepisom handlowym.

Polityka przenoszenia praw stosowana przez Milewski & Partnerzy:
Pytanie Konsumenta:
Nie mogę wziąć udziału w kongresie (opłatę uiściłem), czy mogę przenieść moją rezerwację na inne Wydarzenie?
Odpowiedź M&P:
Nie. Sprzedane bilety dotyczą wyłącznie Wydarzenia, na które zostały wydane - w opisanym na nich czasie.

Pytanie Konsumenta:
Czy zamiast siebie mogę wysłać kogoś innego?
Odpowiedź M&P:
Tak, może Pan/Pani zdecydować na kogo przeniesie swój bilet. Musi nas Pan/Pani o tym zawiadomić drogą mailową, na adres biuro@milewskipartnerzy.pl co najmniej 14 dni roboczych przed rozpoczęciem Wydarzenia. Należy w mailu podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres mailowy nowej osoby, a także przesłać nam opatrzone datą i podpisem pisemne przeniesienie własności swojego biletu na nowego uczestnika.

Pytanie Konsumenta:
Co się stanie z moimi pieniędzmi, jeśli nie wezmę udziału w kongresie?
Odpowiedź M&P:
Jeśli nie weźmie Pan/Pani udziału w kongresie, traci Pan/Pani wpłacone pieniądze. Można przenieść swój bilet na inną osobę, zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Proszę pamiętać, że uwzględniliśmy Pana/Pani udział przy planowaniu budżetu kongresu, a więc nie jest możliwe uzyskanie zwrotu kosztów biletu, jak również przeniesienie wpłaconych środków na inne Wydarzenie.

Dziękujemy za zrozumienie.
Z przyjemnością powitamy Pana/Panią na naszym kongresie.

Milewski & Partnerzy
Email: biuro@milewskipartnerzy.pl
Tel: +48 538 002 335